About PNP

พิมพ์
หมวด: PNP

        ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาเข็มเจาะแอนด์ คอนส์ 

              ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการบริการเจาะสำรวจชั้นดินทำฐานรากเสาเข็มเจาะเสาเข็มตอกอาคารสะพานสนามบินแท่นเครื่องจักรโกดังและให้คำปรึกษาอีกทั้งแก้ไขและเพิ่มเติมงานฐานรากอาคารและแท่นเครื่องจักร ตั้งอยู่ที่ 181/22 หมู่2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์  044-296139 ,081-8775996 โทรสาร 044-276400

 

                ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พัฒนาเข็มเจาะ แอนด์คอนส์  เป็นห้างฯ ที่มีประสบการณ์ในการทำฐานรากเสาเข็มเจาะมานาน  มีวิศวกรที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแก้ไขงานด้านฐานราก  และมีทีมงาน บุคคลากรที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในการทำงานด้านฐานรากเสาเข็มเจาะโดยเฉพาะ  ตลอดจนเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการทำฐานรากเสาเข็มเจาะ  ก็มีคุณภาพและทันสมัย  สามารถรองรับงานขนาดใหญ่ได้ดี         และทางห้างฯ  มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะทำงานด้านฐานรากเสาเข็มเจาะ

 

 

เสาเข็มเจาะ  PNP ได้มาตรฐาน  เพื่อความมั่นใจ

 

ได้ตามกำหนด หมดกังวลเรื่องฐานราก

 

 

Saturday the 12th. Copyright © 2012 หจก.พัฒนาเข็มเจาะ แอนด์ คอนส์ 181/22 ม.2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-296139,081-8775996 Fax:044-276400
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review