RSS
เจดีย์วัดป่าศรัทธารวม จ.นครราชสีมา
เจดีย์วัดป่าศรัทธารวม จ.นครราชสีมา (3)
BARAN RAVIV TELECOM (THAILAIN) LTD. AIS เขตอุตสาหกรรม นครราชสีมา
BARAN RAVIV TELECOM (THAILAIN) LTD. AIS เขตอุตสาหกรรม นครราชสีมา (6)
ถังเก็บเบียร์สิงห์ โรงเบียร์สิงห์ จ.ขอนแก่น
ถังเก็บเบียร์สิงห์ โรงเบียร์สิงห์ จ.ขอนแก่น (2)
ผนังไดอะแฟมวอร์ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง
ผนังไดอะแฟมวอร์ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง (3)
โรงงาน Nuter Green ซอยเอกชัย 89 กรุงเทพมหานคร
โรงงาน Nuter Green ซอยเอกชัย 89 กรุงเทพมหานคร (3)
โรงงานซีเกท จ.นครราชสีมา
โรงงานซีเกท จ.นครราชสีมา (7)
โรงแป้งสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจ.นครราชสีมา
โรงแป้งสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจ.นครราชสีมา (6)
โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา (3)
โรงเรียนมารีย์นุสรณ์ จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนมารีย์นุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ (4)
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี (3)
โรงแรมขวัญเรือน จ.นครราชสีมา
โรงแรมขวัญเรือน จ.นครราชสีมา (3)
โรงแรมสยามเดอะริเวอร์ (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร)
โรงแรมสยามเดอะริเวอร์ (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร) (3)
ศูนย์วิจัยยางพารา จ.นครปฐม
ศูนย์วิจัยยางพารา จ.นครปฐม (3)
สะพานข้ามคลองโรงงานจิมทอมสัน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
สะพานข้ามคลองโรงงานจิมทอมสัน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (6)
อาคารโชว์สินคากิฟฟารีน จ.นครราชสีมา
อาคารโชว์สินคากิฟฟารีน จ.นครราชสีมา (3)
อาคารทันตกรรมโรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
อาคารทันตกรรมโรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา (4)
อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ.นครราชสีมา
อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ.นครราชสีมา (3)
อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา (2)
อาคารสหกรณ์ครู จ.นครราชสีมา
อาคารสหกรณ์ครู จ.นครราชสีมา (3)
อาคารสำนักงานขาย 3 ชั้น TC GREEN CONDOMINIUM กรุงเทพมหานคร
อาคารสำนักงานขาย 3 ชั้น TC GREEN CONDOMINIUM กรุงเทพมหานคร (2)
อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลโนนสูง จ.นครราชสีมา
อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลโนนสูง จ.นครราชสีมา (5)
อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลเมืองยาง จ.นครราชสีมา
อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลเมืองยาง จ.นครราชสีมา (4)
DYNAMIC LOAD  TEST อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง  7 ชั้น โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
DYNAMIC LOAD TEST อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 7 ชั้น โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  (4)
DYNAMIC LOAD  TEST อาคารคอนกรีตสำนักงานสรรพกรภาค 9 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
DYNAMIC LOAD TEST อาคารคอนกรีตสำนักงานสรรพกรภาค 9 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  (5)
SEISMIC TEST สหกรณ์ครู จ.นครราชสีมา
SEISMIC TEST สหกรณ์ครู จ.นครราชสีมา (3)
SEISMIC TEST เจดีย์หลวงปู่คง วัดห้วยตะคร้อ อ.คง จ.นครราชสีมา
SEISMIC TEST เจดีย์หลวงปู่คง วัดห้วยตะคร้อ อ.คง จ.นครราชสีมา (4)
SEISMIC TEST ศูนย์การแพทย์ 24 ชั่วโมง มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
SEISMIC TEST ศูนย์การแพทย์ 24 ชั่วโมง มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา (3)
อาคารโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (2)
BARAN RAVIV TELECOM (THAILAIN) LTD. KKN1908ขอนแก่น
BARAN RAVIV TELECOM (THAILAIN) LTD. KKN1908ขอนแก่น (5)
BARAN RAVIV TELECOM (THAILAIN) LTD. KLS1902กาฬสินธ์
BARAN RAVIV TELECOM (THAILAIN) LTD. KLS1902กาฬสินธ์ (4)
BARAN RAVIV TELECOM (THAILAIN) LTD. NKI191Bหนองคาย
BARAN RAVIV TELECOM (THAILAIN) LTD. NKI191Bหนองคาย (3)
BARAN RAVIV TELECOM (THAILAIN) LTD. SKN1900สกลนคร
BARAN RAVIV TELECOM (THAILAIN) LTD. SKN1900สกลนคร (5)
โรงเรียนกวดวิชา อ.อรรณพ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนกวดวิชา อ.อรรณพ จ.ขอนแก่น (2)
Powered by Phoca Gallery
Saturday the 12th. Copyright © 2012 หจก.พัฒนาเข็มเจาะ แอนด์ คอนส์ 181/22 ม.2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-296139,081-8775996 Fax:044-276400
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review